ΑΡΧΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Εξισώσεις 1ου βαθμού

Γενική μορφή \alpha x + \beta  = 0

Αν \alpha  \ne 0 έχει μία μοναδική λύση x =  - \frac{\beta }{\alpha }
Αν \alpha  = 0 και \beta  = 0 είναι ταυτότητα
Αν \alpha  = 0 και \beta  \ne 0 είναι αδύνατη

Θεωρία και μορφές ασκήσεων σε χειρόγραφα

1o βιντεομάθημα θεωρία, απλές μορφές και προβλήματα

 


 

2o βιντεομάθημα εξισώσεις αναγόμενες σε πρώτου βαθμού


3o βιντεομάθημα εξισώσεις με απόλυτα μέρος 1ο


4o βιντεομάθημα εξισώσεις με απόλυτα μέρος 2ο


 

 

5o βιντεομάθημα παραμετρικές εξισώσεις

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .