ΑΡΧΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Εξίσωση 2ου βαθμού

Οι τύποι αυτοί χρησιμεύουν στο να υπολογίσουμε το άθροισμα, το γινόμενο αλλά και οποιαδήποτε παράσταση είναι συνάρτηση του αθροίσματος και του γινομένου, χωρίς να είναι απαραίτητο να υπολογίσουμε τις ρίζες αυτές καθεαυτές.

Αποδεικνύεται ότι κάθε παράσταση που είναι συμμετρική ως προς τα x1 κι x2, μπορεί να υπολογιστεί με τη βοήθεια των S και P.

Επιπλέον , μπορούμε να κατασκευάσουμε μια εξίσωση με συγκεκριμένες ρίζες, αρκεί να γνωρίζουμε, το άθροισμα και το γινόμενό τους.


Ακολουθούν 5 βιντεομαθήματα πάνω στο τριώνυμο, σύμφωνα με την ύλη της Α Λυκείου 2014/2015

Βασική θεωρία και ασκήσεις
Σχέσεις μεταξύ των ριζών 1Σχέσεις μεταξύ των ριζών 2


Σχέσεις μεταξύ των ριζών 3
Εξισώσεις αναγόμενες σε δευτεροβάθμιες

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .