ΑΡΧΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ   ( 2 Άρθρα )
  • ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ   ( 4 Άρθρα )

    Οι μιγαδικοί αριθμοί ανακαλύφθηκαν από τον Ιταλό μαθηματικό και γιατρό Τζερόλαμο Καρντάνο, ο οποίος τους αποκαλούσε φανταστικούς, στην προσπάθεια του να βρει αναλυτικές λύσεις σε κυβικές εξισώσεις. Η διαδικασία επίλυσης τέτοιων εξισώσεων απαιτεί ενδιάμεσους υπολογισμούς, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν τετραγωνικές ρίζες αρνητικών αριθμών, ακόμα κι όταν η ρίζα είναι πραγματικός αριθμός.

    Το γεγονός αυτό οδήγησε τελικά στο θεμελιώδες θεώρημα της άλγεβρας:

    Κάθε πολυώνυμο μιας μεταβλητής, βαθμού μεγαλύτερου της μονάδας και με  μιγαδικούς συντελεστές, έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο σύνολο  \mathbb{C} των μιγαδικών αριθμών

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .