ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   ( 3 Άρθρα )
  Στη σελίδα αυτή θα βρείτε κριτήρια αξιολόγησης και διαδικτυακά quiz για τα μαθηματικά της
  ΣΤ΄ Δημοτικού.
 • ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ( 10 Άρθρα )

  Ασκήσεις και προβλήματα μαθηματικών για την τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου.

  Οι μαθητές συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων, ιδίως των πιο σύνθετων από αυτά.

  Τι είναι όμως ένα μαθηματικό πρόβλημα;  Είναι απαραίτητο να λύνουν προβλήματα οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου;

  Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ένα μαθηματικό πρόβλημα είναι μία κατάσταση με ερωτήματα που δημιουργεί «πνευματική πρόκληση» στον μαθητή  ο οποίος δεν έχει στη διάθεσή του άμεσους τρόπους πορείας ή κάποιον αλγόριθμο για να απαντήσει στα ερωτήματα.

  Η σημερινή εποχή απαιτεί να καταστεί ικανός ο μαθητής να παίρνει θετική στάση απέναντι στα προβλήματα της ζωής και να ανακαλύπτει νέα γνώση, παρά να ασχολείται με τη μηχανική εκτέλεση πράξεων. Είναι ανάγκη να μπορεί να εκτιμήσει καταστάσεις, να διατυπώσει και να λύσει προβλήματα. Να σκέπτεται λογικά, συνοπτικά και με σαφήνεια.  Θέτοντας τον μαθητή μπροστά σε πραγματικά προβλήματα της ζωής, που έχουν νόημα για τον ίδιο και δίνοντας του την ελευθερία για έρευνα ώστε να εργαστεί μόνος του επιτυγχάνεται η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης, η αυτενεργός συμμετοχή του στη λύση ποικίλων προβλημάτων και βοηθά στην εμπέδωση της ύλης.

  Με τη λύση ενός προβλήματος επιβεβαιώνει τις ικανότητές του, δυναμώνει τη θέλησή του και αποκτά σαφείς έννοιες και γενικεύσεις, που μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για την κατάκτηση νέας γνώσης. Είναι βέβαιο ότι η ενασχόληση με τη λύση μαθηματικών προβλημάτων τον οπλίζει με την ικανότητα να αντιμετωπίσει γενικότερα προβλήματα της ζωής.

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .