ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 • Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   ( 6 Άρθρα )

  Στα μαθηματικά της  Α΄ Γυμνασίου, οι μαθητές θα αξιοποιήσουν στις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο Δημοτικό, θα τις συμπληρώσουν,  θα τις αναπτύξουν με σκοπό να τις διευρύνουν.

  Η σχολική ύλη των Μαθηματικών της Α' Γυμνασίου περιλαμβάνει βασικά θέματα Άλγεβρας ( φυσικοί αριθμοί, κλάσματα, δεκαδικοί αριθμοί, απλές μορφές εξισώσεων, ποσοστά, ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά, θετικοί και αρνητικοί αριθμοί) και Γεωμετρίας ( ευθύγραμμο τμήμα, ευθεία, επίπεδο, είδη γωνιών, κύκλος, συμμετρία, τρίγωνα, παραλληλόγραμμα, τραπέζια).

 • Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   ( 4 Άρθρα )

  Το σχολικό βιβλίο των μαθηματικών της  Β' Γυμνασίου αποτελείται από δύο μέρη, Άλγεβρα (Εξισώσεις-Ανισώσεις, Πραγματικοί αριθμοί, Συναρτήσεις, Περιγραφική Στατιστική) και Γεωμετρία (Εμβαδά επιπέδων σχημάτων, Πυθαγόρειο θεώρημα, Τριγωνομετρία, Μέτρηση Κύκλου και Γεωμετρικά στερεά) τα οποία θα μελετηθούν παράλληλα και αρκετές φορές συμπληρωματικά.

  Στο πρώτο μέρος, η Άλγεβρα ξεκινά με εξισώσεις και ανισώσεις α' βαθμού, ενώ στο δεύτερο μέρος η Γεωμετρία ξεκινά με τα εμβαδά επίπεδων σχημάτων τα οποία οδηγούν στο Πυθαγόρειο θεώρημα. Το Πυθαγόρειο θεώρημα θα αποτελέσει και τη βάση για την εισαγωγή στους άρρητους αριθμούς στο δεύτερο κεφάλαιο της Άλγεβρας. Οι μαθητές γνωρίζοντας πλέον τους πραγματικούς αριθμούς μπορούν να μελετήσουν την Τριγωνομετρία, η οποία καταλαμβάνει τις περισσότερες παραγράφους του δεύτερου κεφαλαίου του δευτέρου μέρους, το οποίο ολοκληρώνεται με τα διανύσματα. Στη συνέχεια η πορεία των δύο μερών του βιβλίου γίνεται σχεδόν ανεξάρτητη. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση βασικών συναρτήσεων και την περιγραφική Στατιστική, ενώ το δεύτερο με τη μέτρηση κύκλου και τη μελέτη και μέτρηση γεωμετρικών στερεών.

  Στα επόμενα  άρθρα θα μπορέσετε να βρείτε πρωτότυπες ασκήσεις με τις απαντήσεις τους, για τα μαθηματικά της Β'  Γυμνασίου ανά κεφάλαιο, χωρισμένες ανά ενότητα του σχολικού βιβλίου.

 • Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   ( 5 Άρθρα )

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .